English (UK)РусскийKazakh

Объявление

 

Объявление       

АО «Алматыметрокурылыс» доводит до сведения своих акционеров Протоколом Совета директоров №04 от 23 мая 2018 года, одобрены получение займа и заключение  договора займа между АО «Алматыметрокурылыс» и ТОО «AG Teach» на сумму 2 209 402 525 (два миллиарда двести девять миллонов четыреста две тысячи пятьсот двадцать пять) тенге 96 тиын.

«Алматыметрукұрылыс» Акционерлік Қоғамы, акционерлеріне хабарлайды Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 мамырдағы № 04 хаттамасымен «Алматыметоқұрылыс» АҚ және «AG Teach» ЖШС арасында несие алу және несиелік келісім 2 209 402 525 (екі миллиард екі жүз тоғыз миллион төрт жүз екі мың бес жүз жиырма бес) теңге 96 тиын  жасасу мақұлданды.

x